Jest to komórka przeznaczona do działań na pierwszej linii stykająca się z polityką w codziennym wydaniu.

Jest oddziałem składającym się z autonomicznych, choć współdziałających działów.

W skład OW wchodzą:

  • dział ochrony, zajmujący się zapewnieniem bezpieczeństwa partii jako całości oraz jej poszczególnym członkom,

  • dział kontrwywiadu, penetrujący środowisko Modułu w celu wykrywania agentów wrogich ugrupowań,

  • dział propagandy, zajmujący się wydawaniem stałej, partyjnej prasy, druków ulotnych, oświadczeń, referatów itp.,

  • dział inspiracji, zajmujący się przekształceniem otoczenia Modułu w przyszły ustój Rządów Autonomicznych,

  • inne działy, stworzone pod presją potrzeb Przymierza "Patron" jak np. dział brokerski ThunderWorth 

OW otrzymuje stałe rozkazy z Grupy Współzależności, rozlicza się z wydatków z Grupą Skarbową.

Reasumując OW jest zgrupowaniem zawodowych działaczy politycznych, reprezentujących w różnych sferach interesy Przymierza.

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa