OG - Jest to najmniej związany z całością Modułu element, stanowiący jego finansowe zaplecze.
Przewidujemy, że przyjmie on postać spółdzielni socjalnej, w której jedną stroną będzie Przymierze ze swoimi udziałami.
Granice działalności OG wytycza NAI - Naukowa Akademia Infromacji.
Rozliczenia procentowe zysku następują na drodze doraźnie zawieranych (lecz kontrolowanych przez Oddział Skarbowy) umów.
OG jest zobowiązany utrzymywać stały kontakt z Oddziałem Skarbowym, informując go o swoich aktualnych zamierzeniach.
  
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa