Oddział Skarbowy (OS) trzyma pieczę nad finansami Modułu. 

OS w pierwszym etapie Przymierza - Patron stanowi grupa założycielska, która organizuje się w ramach Stowarzyszenia zwykłego.
Dokumenty do założenia stowarzyszenia zwykłego w swoim miejscu zamieszkania znajdziesz aktualnie na stronie
  

OS na bieżąco prowadzi również dokładną dokumentację posiadanych zasobów.

Do przesyłania zasobów finansowych do OS używamy procesora CIRCLE, który jest globalny i bezkosztowy.

Link do rejestracji, kliknij TUTAJ 

Relacja, Grupa Skarbowa (OS) – Grupa Wykonawcza (OW)

OS przekazuje pieniądze do działów OW (na zlecenie Grupy Ustaleń) i przyjmuje rozliczenia z wykonywanych akcji.

OS ma prawo interwencji w wypadku stwierdzenia defraudacji bądź niegospodarności.

OS przyjmuje wnioski OW o dofinansowanie i rozpatruje je wraz z Grupą Ustaleń.

Relacja Grupa Skarbowa (OS) – Grupa Gospodarcza (OG)

OS posiada prawo kredytowania różnych działań gospodarczych OG, a także innych poza Modułem.

Polityka inwestycyjna OS w zasadniczym stopniu decyduje o wysokości kapitału obrotowego i zyskach całego Modułu.

 

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa