Grupa Tworzenia Współzależności
 
Struktura ta spełnia zadania typowe dla tradycyjnego kierownictwa. Stąd więc wychodzą rozkazy typowe dla grup operacyjnych zblokowanych w Grupie Wykonawczej.
Jednakże proces decyzyjny został tu ograniczony do trzech czynności:
- przewidywania rozwoju sytuacji, na podstawie danych z Grupy Informacyjnej (raporty), a także cyklicznej prognozy Rodu.
- opracowania wielowariantowych postulatów, dotyczących możliwości włączenia się Modułu do aktualnej gry politycznej lub innych działań,
- wydawania rozkazów dla grup wykonawczych (OW), zgodnych z przyjętą linią postępowania.
 
 
Cały proces decyzyjny OTW przebiega w uzgodnieniu z Grupą Ustaleń.
 
Relacje, Grupy Ustaleń (OU) - Grupa Tworzenia Współzależności (OTW) - przykład współpracy w procesie decyzyjnym tj. opracowania Programu Pokierowania Klientem (PPK).
 
1. OTW stawia prognozę np. dalszego zmniejszania się ilości ogłoszeń zamieszczanych na TAN, zawierających PPK, na terenie dzielnicy.
W związku z tym OTW sporządza kilka różnych postulatów dla rozwiązania zaistniałej sytuacji (uruchomienie własnej promocji, znalezienie innego promotora, wprowadzenie sprzedaży wiązanej lub zmiany warunków umowy o promocję).
2. Prognoza wraz z postulatami zostaje przesłana do OU.
3. OU bada sprawę na podstawie własnych raportów. Następnie OU wystawia diagnozę - w tym przypadku stwierdzono zbyt wysokie koszty własne promocji.
4. Po wystawieniu diagnozy OU rozpatruje postulaty OTW. Sprawdza je pod różnymi aspektami, takimi jak zgodność z polityką Przymierza "Patron", Naukową Akademią Informacji i możliwościami finansowymi Modułu.
5. OU sporządza wnioski wraz z uzasadnieniem i przesyła je do OTW. W międzyczasie zachodzą relacje między OU a Grupą Skarbową(OS). Ich wynikiem jest wydanie przez OU dyspozycji dla Grupy Skarbowej, dotyczącej przekazania środków na planowaną akcję Grupy Wykonawczej. W naszym przykładzie postanowiono zmienić warunki umowy promocyjnej jednocześnie obniżając koszty własne promocji.
6.OTW tworzy Program Pokierowania Klientem i przekazuje go do OW w formie decyzji. Decyzja jest wykonana przez OW.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa