Jest to wartość wyrastająca z powszechnego prawa stałości. Z prawa stałości wynika zasada istnienia rzeczy w czasie i w przestrzeni.

Można powiedzieć, że siła, z jaką każda rzecz w każdej chwili istnienia przeciwstawia się przemijaniu, zależy od stopnia stałości zawartej w tej rzeczy. Każda rzecz znikając pozostawia w czasoprzestrzeni ślad proporcjonalny do stałości tej rzeczy. To sprawia, że strukturę czasoprzestrzeni tworzą rzeczy i ślady przeszłych rzeczy, czyli trwania i ich skutki.

Idąc, dopełniamy za autorem tych słów, że związek przyczynowo-skutkowy jest tym trwalszy im trwalsza jest struktura czasoprzestrzeni czyli np. diament.

Dzięki tej właściwości każda rzecz utwierdza w zbiorowisku zjawisk swoją tożsamość – stając się cząstką bytu.

W wymiarze ludzkim prawo stałości sprowadza się o utrzymania ludzkiego istnienia

  • przez gromadzenie i przetwarzanie otoczenia w akcie pracy - w formie bogactwa,

  • przez przenoszenie ludzkich cech fizycznych w akcie rodzenia – w formie potomstwa

  • przez przenoszenie przeżycia osobniczego w akcie przekazu słownego bezpośrednio lub na nośnikach

    – w formie zwyczaju - czyż nie jest to doskonały materiał na opis charakteru zjawiska przez Reportera w  formie raportu z obserwowanego przeżycia osobniczego.

Człowiek będący istotą świadomą pragnie zmniejszyć, a nawet zatrzymać przemijalność swoją i innych rzeczy, tworząc zasadę dziedziczenia.

Z tej właśnie zasady wynika pojęcie ojczyzny jako zbioru ojcowizn, czyli:

  • dziedzictwa siedliska,

  • dziedzictwa narzędzi

  • dziedzictwa dzieła stworzonego i zamiaru,

  • dziedzictwa przeżyć

  • oraz dziedzictwa znaku, czyli języka ojczystego.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.