Koordynator GISZ - Grupy Integracji Społecznej na Thunder Access Network.